เกี่ยวกับ มูลนิธิฟีนิกส์

มูลนิธิฟีนิกส์ เป็นองค์กรซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร
และมุ่งสร้างและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาเยาวชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีิวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

มูลนิธิฟีนิกส์ปักหมุดโครงการ ด้วยแนวทาง

การมีส่วนร่วม

โครงการ "การแข่งขันฟีนิกส์ไตรกีฬาคิดส์ ซีรีส์" และ โปรแกรมส่งเสริมการศึกษามูลนิธิฟีนิกส์ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและช่วยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

ความก้าวหน้า

โครงการ "อนาคตกับฟินิกส์" เป็นกิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมประาสบการณ์เรีียนรู้โอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระยะสำหรับกลุ่มนักกีฬารุ่นใหม่ รวมทั้งโครงการ "นักกีฬาช้างเผือก" ซึ่งมุ่งเน้นการส่วนสร้างนักกีฬาคุณภาพชั้นนำและได้มาตรฐานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิค

การแสดงออก

โครงการ "นักกีฬาแนวหน้าอาชีพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟีนิกส์ และ ซับเซเว่นซับเอ็ก จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าสู่จุดสูงสุดของนักกีฬาอาชีพ

PHO3NIX-KIDS_Generic-Logo_white_Horizontal-1024x614

โครงการ “ฟีนิกส์ คิดส์” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาให้กับเยาวชนและโรงเรียนที่สนใจ